AKADÉMIA
Dátum: 2016. October 14. Friday, 21:30
Rovat: Tudományos


Utcahosszal a realitás és a reális zöldek mögött!

Lovász László úr
elnök
Magyar Tudományos Akadémia

Tisztelt Elnök úr!

Amit Elnök úrnak, Ács Pál, irodalomtörténész, az MTA doktora, Bazsa György, fiziko-kémikus, az MTA doktora,Csányi Vilmos, etológus, az MTA rendes tagja, Erdélyi Ágnes, filozófus, az MTA doktora,Erős Ferenc pszichológus, az MTA doktora, Falus András, biológus, az MTA rendes tagja, Ferge Zsuzsa, szociológus, az MTA rendes tagja, Györfi László, matematikus, az MTA rendes tagja Jánossy András, fizikus, az MTA rendes tagja, Juhász István, matematikus, az MTA rendes tagja, Kardos Julianna, vegyész, az MTA doktora, Katona Gyula, matematikus, az MTA rendes tagja, Kertesi Gábor, közgazdász, az MTA doktora, Kertész János, fizikus, az MTA rendes tagja, Kornai András, matematikus, nyelvész, az MTA doktora, Krausz Tamás, történész, az MTA doktora, Laki Mihály, közgazdász, az MTA doktora, Mellár Tamás, közgazdász, az MTA doktora, Nagy László, orvos-biológus, az MTA rendes tagja, Radnóti Sándor, esztéta, filozófus, az MTA doktora, Sali Attila, matematikus, az MTA doktora, Sarkadi Balázs, orvos-biológus, az MTA rendes tagja, Solymosi Frigyes, kémikus, az MTA rendes tagja, Somlai Péter, szociológus, az MTA doktora, Szalai Erzsébet, szociológus, az MTA doktora, Tóth Bálint, matematikus, az MTA doktora, Váradi András, biokémikus, az MTA doktora, Vicsek Tamás, fizikus, az MTA rendes tagja" tudományok művelői javasolnak, azt 2008-ban és 2012-ben a REÁLIS ZÖLDEK KLUB az Akadémia elnökének javasolták.


Tájékoztatás az 2008. szeptember 25-én sorra kerülő tüntetésről
Dátum: 2008. August 27. Wednesday, 18:08
Rovat: Közlemények
Tájékoztatás az 2008. szeptember 25-én sorra kerülő tüntetésről

A Reális Zöldek Klub 2008. szeptember 25–én tüntetéssel fejezi ki, hogy elégedetlen a Magyar Tudományos Akadémia tevékenységével.
A reális zöldek szerint a Magyar Tudományos Akadémia nem teszi a dolgát az Akadémiára vonatkozó törvény szerint.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 3.§ (1) bekezdésének c) pontja szerint az Akadémia joga és kötelessége rendszeresen értékelje a tudományos kutatás eredményeit, szorgalmazza és segítse azok közzétételét, terjesztését és felhasználását.

A Magyar Tudományos Akadémia ad hoc Bizottságának 1989. július 23–án kelt jelentésében az áll, hogy „A bősi építkezések befejezését követően egy legalább öt éven keresztül tartó megfigyelés mérési adataira lesz szükség a vízlépcsőrendszer ökológiai hatásainak megbízható előrejelzéséhez.”
Az Országgyűlés 1992-ben kérte fel a Magyar Tudományos Akadémiát az ökológiai kutatások koordinálására.
Az Állami Számvevőszék 2001 július hóban jelentést készített „ A Szigetköz környezetvédelmi céljaira fordított források felhasználásának ellenőrzéséről.” Címmel.
A jelentés szerint: „ A Duna elterelésével a Szigetközben keletkezett környezeti károk mérsékléséhez ….1993—2000 között összesen 3.881 millió Ft-ot fordítottak…a kiadások 28 %-át 1. 068 millió Ft-ot a Szigetköz térség környezeti állapotváltozásához kapcsolódó tanulmányok, helyzetfelmérések, kárfelmérések, szakértői vélemények készíttetésére használtak fel…”
Hogy 2000 után kutatásokra mennyi fordítódott arról a reális zöldeknek nincs tudomása, csupán annyi, hogy Magyarországnak EU csatlakozását követően EU- s pénzek is felhasználásra kerültek.
1992-től 1997-ig a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének kihirdetése évéig öt év telt el, a reális zöldek álláspontja szerint az öt évben lefolyt kutatások és vizsgálatok eredményei nem igazolták azokat a felvetéseket, amelyekkel a hozzáértő szakmai körök határozott tiltakozása ellenére alátámasztották volna a Magyar Köztársaság Hágai keresetét.
A Reális Zöldek Klub álláspontját osztja a Hágai Nemzetközi Bíróság. A Bíróság ítéletében az áll, hogy a „A szükséghelyzetre való érvelés nem győzte meg a Bíróságot arról, hogy 1989-ben „súlyos”, azonnali és „valós” veszély állt fenn, és hogy a Magyarország által megtett lépések voltak elkerülésének egyetlen lehetőségei.”

Az Országgyűlés 1992-es az Akadémiát felkérő határozata kérte az Akadémiát vegye figyelembe a helyi szakemberek tapasztalatait is.
A reális zöldek elvárta volna az Akadémia vezetéstől, hogy 2008-ban Szigetköz környezeti monitorozása ne az MTA, hanem a területileg illetékes környezetvédelmi szervezet feladatát képezze.
Az Akadémiának nemcsak a rávonatkozó törvény szerint testületileg kellett volna értékelnie az elmúlt tizenhat év kutatásit, hanem alkotmányos kötelezettségének is, eleget kellett volna tennie..
„Tudományos igazságok kérdéseiben dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”(Alkotmány 70/G. § (2) bekezdés)
Annál is inkább lépnie kellett volna az Akadémiának a 16 évi kutatások vonatkozásban és testületi értékelést adnia, mivel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kijelentette kormánya számára a vízlépcső ügye nem politikai, hanem szakmai kérdés.

Az Akadémia ennek ellenére nem lépett!
Az Akadémia szigetközi kutatások megítélésben megmaradt ott, ahol 1998-ban a FIDESZ tartott.
A FIDESZ az 1998–as választások előtt elővette a „vízlépcső- kártyát”, a kártya elővétele hozzájárult a választási sikeréhez. 1998 február 28-án a Kossuth téren Duna –körös mozgalmárokkal fideszes képviselők közösen üvöltötték: „Vesszen Horn „.

A Reális Zöldek Klub 2008. szeptember 25 –i tüntetése 10 órakor kezdődik, és 14 órakor fejeződik be, a Roosevelt téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti gépkocsi parkoló területén.

11 órakor sajtótájékoztatóra kerül sor.
A sajtótájékoztatón részt vesz Szalma Botond hajóskapitány

A tüntetés jelmondatai:

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB KÖVETELI
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁTÓL:


Távozzon HAJÓSY,
hogy
lehessen hajózni!


Tanúsítson jogkövető
magatartást az
Akadémia!

Szakmai és nem a politika
szájíze szerinti
értékelést követelnek a
reális zöldek!


Több szakmaiságot és
kevesebb politikát várnak a reális zöldek az
akadémikusoktól!

Teljesítse az Akadémia a kötelességét:
Értékleje a Szigetközben 16 éve folyó
kutatásokat!

Nyilvánítson véleményt az Akadémia
a Duna ügyében, követelik a reális zöldek!


Budapest, 2008-08-27


Juhos László, elnök


Tüntetés az Akadémia véleményének a kikényszerítése céljából!
TÜNTETÉS

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB
Politikától független Magyar Tudományos Akadémiát követel.

A tüntetés helye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Az MTA Székháza előtt.

A tüntetés napja: 2012. augusztus 15.

A tüntetés kezdő időpontja: 10 óra, vége 12 óra.

Miért tüntetnek a reális zöldek a Magyar Tudományos Akadémiával szemben?


Politikától független véleményt mondjon a Magyar Tudományos Akadémia, Rióban, június 20. és 22 között Fenntartható Fejlődésről megrendezett súlyos kudarccal végződött ENSZ csúcstalálkozóról, annak érdekében, hogy Magyarországon a zöld-politika a jövőben a fejlődés motorja és ne gátja legyen, mint az a rendszerváltás óta.

Az Országgyűlés és a Kormány szemléletváltozásához járulna hozzá, ha a Magyar Tudományos Akadémia a világban folyó és a hazai tudományos kutatások eredményeit értékelné és javaslatokat fogalmazna meg, hogy Magyarországon a környezet-és természetvédelem ügye tudományos alapon folyjék, a megélhetési kutatóktól, azok áltudományos nézeteitől az Országgyűlés és Kormány egyaránt legyen képes szakítani.

Akadémikusoktól független elnökségi vélemény?

Pálinkás József elnök ott volt a Földcsúcson és csak annyi történt, hogy a Földcsúcs előtt az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és az Országos Környezetvédelmi Tanács között hozott létre konszenzust Rió kérdésében. Önálló akadémikusok véleményére alapozott álláspontot az Elnöki Bizottság nem fogalmazott meg.

A tudományos témákban nincsen konszenzus. Ott érvek vannak és ellenérvek. Konszenzus és evidencia nincsen.

A Kormány képviseletében a Földcsúcson ott volt Fazekas Sándor a vidékfejlesztési tárca minisztere. A Magyar Tudományos Akadémiára vonatkozó törvény lehetővé teszi az Országgyűlés és a Kormány számára, hogy tudományos kérdésekben a Magyar Tudományos Akadémiához forduljon. Sem az Országgyűlés, sem a Kormány a Földcsúcs előtt nem élt a törvény adta lehetőségével.
Kövér László házelnök a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke is. Elvárható lett volna, hogy a Kövér László házelnök a Rió Földcsúcs előtt kikéri a Magyar Tudományos Akadémia véleményét, a Rióban képviselendő magyar álláspontot illetően.

A TÜNTETÉS JELSZAVAI:

Politikától független Akadémiát!

Önálló akadémiai véleményt a Riói csődökről!

Konszenzus helyett tudományos igazságot!

Csak érvek vannak és ellenérvek!

Evidencia vagy konszenzus nincsen!

Akadémikusoktól független elnökségi vélemény?

Az elnökség csak tolmácsolja akadémikusait!

Vagy, ha a fentiek nem mennek, akkor:

A NEMZET ÉRDEKEIT ÉS CÉLJAIT SZOLGÁLÓ MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT!


Budapest, 2012. augusztus hó

Juhos László
Reális Zöldek Klub elnök


A cikk tulajdonosa: Reális Zöldek Klub
http://realzoldek.hu

A cikk webcíme:
http://realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4523